Nalivpero za kralja

Penkalica - nalivpero za kralja

Nalivpero za kralja – Fountain pen for the King

Nalivpero za kralja  – naše nalivpero, izrađeno od drva iz poznatog Lunskog maslinika, uručeno je švedskom kralju Carlu XVI Gustafu, kao poklon Zadarske županije.

Obrt ” JAGODA” izradio je i prikladan poklon za kraljicu Silviju, u koji je usklađena i Paška čipka izrađena u benediktinskom samostanu u Pagu.

 

Maslina –  Sveto drvo

Maslina – simbol Božje providnosti, simbol snage, simbol mira…
Naše sveto drvo.
Jedan od najljepših maslinika na svijetu nalazi se u mjestu Lun, na otoku Pagu.
Botanički vrt od 1963.godine, jedinstveni primjerci višestoljetnih divljih i pitomih maslina, izrasli iz kamena i isprepleteni sa kamenom…
Od drveta iz tog maslinika ručno je izrađeno i ovo jedinstveno nalivpero…
… u kutiji od fosiliziranog hrasta, starog preko četiri tisuće godina, iz korita rijeke Save

Olive – The sacred tree

Olive tree – a symbol of God’s providence, a symbol of strength, a symbol of peace …
Our holy tree.
One of the most beautiful olive groves in the world is located in Lun, on the island of Pag.
Botanical Gardens since 1963, a single centuries-old specimens of wild and tame olive tree, grown from a stone and intertwined with a stone …
This unique fountain pen is hand made from wood found in this olive groves …
… in a box of fossilized oak, old over four thousand years, from the riverbed of the river Sava

Pag lace

Paška čipka – Pag lace

Paška čipka izvorni je hrvatski proizvod te se tijekom godina pokazalo da njena uporabna vrijednost prerasta u kulturno dobro Republike Hrvatske, nematerijalnu baštinu te izraziti suvenir otoka Paga, Zadarske županije pa i Hrvatske te je jedan od najpoželjnijih hrvatskih suvenira prikladan kao poklon i osobna uspomena.

Ovo “bijelo zlato” kako ga zovu sve više postaje predmet koji se ističe svojom umjetničkom vrijednosti i izgledom te nije neuobičajeno da se vidi uokvirenu na zidu poput neke slike.

Ove primjerke izradile su sestre iz benediktinskog samostana u Pagu, a uokvirene su i postavljene u kutiju od crnog hrasta, fosiliziranog hrasta, starosti oko 4500 godina, izvađenog iz korita rijeke Save, hrvatske najduže rijeke…

Pag lace is the original Croatian product, and over the years has shown that its application value turns into a cultural heritage of Croatia, intangible heritage and pronounced a souvenir of the island of Pag, Zadar County and Croatia and is one of the most Croatian souvenirs suitable as gifts and personal memories.

This “white gold” as it is called, is increasingly becoming the subject of which is distinguished by its artistic value and appearance, and it is not uncommon to see it framed on the wall like a picture.

These specimens were prepared by the nuns of the Benedictine monastery in Pag, are framed and placed in a box of black oak, fossilized oak, aged about 4,500 years, excavated from the riverbed of the river Sava, Croatian longest river …


8 thoughts on “Nalivpero za kralja

    1. Easy, just let me know what you want, and I will send you all info. Browse our catalog and use contact form on Contact page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *